ที่อยู่:
ร้าน KK-Bas
ที่อยู่ : 321 ม.6 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 082-1111752 (AIS)
Facebook :https://www.facebook.com/KKbask

http://www.kk-bas.com